Garancija

Vsa orodja SKIL so skrbno pregledana, temeljito preizkušena in podvržena strogemu nadzoru kakovosti. Zato podjetje SKIL zagotavlja jamstvo tako za svoja električna kot tudi merilna orodja. To jamstvo ne omejuje kupčevih garancijskih pravic po nakupni pogodbi s prodajalcem oziroma veljavnih zakonskih pravic.

Kakovost vseh SKILovih orodij je pred odpremo temeljito preverjena in preizkušena. SKIL zato nudi garancijo na vsa SKILova električna in merilna orodja. Garancijske pravice kupca, ki izhajajo iz nakupne pogodbe s prodajalcem in kakršne koli zakonite pravice niso omejene s to garancijo.

Za orodja SKIL nudimo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:

1. Nudimo garancijo v skladu z določbami iz 2. do 8. točke v nadaljevanju, na podlagi katere bomo brezplačno odpravili vsako okvaro na orodju, ki bi nastala v garancijskem obdobju kot posledica nedvomne napake v materialu ali izdelavi.

2. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev oziroma 12 mesecev v primeru profesionalne ali podobne uporabe. Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje prvemu kupcu, ki ga določa datum na originalnem računu.

3. Garancija ne velja za naslednje primere:

  • Deli, ki se obrabijo in izrabijo zaradi običajne uporabe oziroma na katere vpliva naravna obraba in izraba, kot tudi okvare na orodju, ki nastanejo zaradi obrabe in izrabe delov pri običajni uporabi ali zaradi naravne obrabe in izrabe.
  • Okvare na orodju, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, neustreznega načina uporabe, uporabe v neobičajnih okoljskih pogojih oziroma zaradi neobičajnih pogojev uporabe, preobremenitve ali neustreznega vzdrževanja.
  • Okvare na orodju, ki nastanejo zaradi uporabe pribora ali delov, katerih ni izdelal proizvajalec SKIL.
  • Predelana orodja oziroma orodja z dodelavami.
  • Manjši upadi želene kakovosti, ki bistveno ne spremenijo vrednosti in uporabnosti orodja.

4. Nudimo šestmesečno garancijo za nedvomne napake v materialu ali izdelavi akumulatorskih baterij, kljub temu da akumulatorske baterije spadajo med dele z obrabo in izrabo.

5. Odpravili bomo vsako okvaro, za katero bomo priznali veljavnost garancije, in sicer z brezplačnim popravilom orodja v okvari ali z njegovo zamenjavo (s podobnim modelom, če je to možno). Zamenjana orodja ali deli postanejo naša last.

6. Garancijske zahtevke lahko posredujete samo v garancijskem obdobju. Orodje z okvaro, brez pribora ali posebnega kovčka, je treba skupaj z izvirnim računom, na katerem sta razvidna datum nakupa in opis izdelka, predložiti prodajalcu oziroma predstavniku enega od storitvenih centrov za stranke, navedenih na spletni strani www.skileurope.com. Garancija ne velja za orodja, ki so bila delno ali popolnoma razstavljena. Če kupec pošlje orodje prodajalcu ali storitvenemu centru za stranke z dostavno službo, stroške prevoza in tveganje prevzema kupec sam.

7. Vsak neupravičen zahtevek za odpravo napake oziroma okvare po teh garancijskih pogojih bo zavrnjen.

8. Na podlagi kakršnih koli popravil, izvedenih pri nas v okviru veljavne garancije, se obdobje garancije za orodje ne podaljša ali obnovi.

Ta garancija velja za orodja, kupljena in rabljena v Evropi.

Garancijska izjava je urejena v skladu z zakoni Nizozemske, izvzemši konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Nizozemska

April 2017